juli
24

Mästermyr - berättarkonsert om när Gotland hade vatten

Övrigt kultur och nöje Norra Gotland
Evenemangsbild omslag
Jan Ekedahl (musik) och Eva Sjöstrand (text) ger sin berättarkonsert om när Gotland hade vatten, tillsammans med Maria Wessman Klintberg och Owe Ronström. Föreställningen ges i Kuno Kulturhus i Fårösund
Det stora problemet på Gotland idag är bristen på vatten. Ändå var ön förr så vattenrik att esterna kallade Gotland bäckland eller dikesland, Oja-maa. Det fanns vatten överallt. Men under 1800- och 1900-tal dikades våtmarker ut, över hela ön, för att skapa jordbruksmark. Vid Mästermyr på södra Gotland bestämde sig en knapp majoritet av markägarna att dika ut, bygden delades. I sju år grävde hundratals rallare två mil kanaler – för hand. Sjöar tömdes, fisk och fågel försvann, landskapet förändrades. Vattnet som så väl behövts idag strömmade ut i Östersjön. 

Den gömda, glömda, spännande historien berättas av Eva Sjöstrand i den nya boken Mästermyr – När Gotland hade vatten och varvas i berättarkonserten med Jan Ekedahls nykomponerade musikverk Myren. 

Tillfällen

Mästermyr - berättarkonsert om när Gotland hade vatten

Övrig information

Eventet arrangeras av

Du kanske också är intresserad av: