december
5

Gotland ställer om - kraftsamling av folkbildare

Övrigt arbeta och utveckla Visby
Evenemangsbild omslag
Gotland ställer om
Inbjudan till samordnings för aktörer inom kampanjen Gotland ställer om. På de här mötena samtalar vi för att utbyta tankar, kanske samarrangera aktiviteter, knäcka idéer om hur fler kan lockas att delta på aktiviteter och så vidare. Tillsammans skapar vi innehållet i kampanjen!
Tid: 5 december kl. 10:30 – 12:00.
Plats: Digitalt möte. Skypelänk fås vid anmälan.
Målgrupp: Organisationer, föreningar, företag med flera som vill bidra till kampanjen Gotland ställer om
Anmälan: Maila agneta.green@lansstyrelsen.se den 2 december. 
 
Preliminär agenda
  • Laget runt då vi alla berätta om aktiviteter som genomförts eller planeras (kom ihåg att lägga in dessa på Gotland ställer om – Gotlands officiella besöksplats %)
  • Diskussion om Gotland.com
  • Information om ett forskningsprojekt på Uppsala Universitet Campus Gotland, Marit Stigson
  • Återkoppling och diskussion kring idéerna om tävling som talades om på förra mötet
Tillfällen
logotyp

Övrig information

Eventet arrangeras av