Tjuls Järnvägsmuseum

-

Järnvägsmuseet Tjuls Station ligger i Eskelhem på västra Gotland. Tjuls järnvägsstation var en av anhalterna längs järnvägslinjen Romakloster-Klintehamn som invigdes 1898. Stationsfastigheten vid Tjuls är en av mycket få fastigheter som idag finns bevarade i i autentiskt skick.

Tjuls Järnvägsmuseum

Du kanske också är intresserad av: