STF lokalavdelning Gotland

Unik natur Mellersta Gotland
Verksamhetsbild omslag
Outdoor-veckan
Söndag 7/5 klockan 10.00 Samling Hörsne kyrka Fagning i Hörsne Prästänge Traditionell fagning. Räfsor finns att låna. Vi bjuder på viss förtäring, men ta gärna med egen också. Samling: Hörsne kyrka eller direkt till änget , 10:00 Plats: Hörsne Prästänge Inga förkunskaper, alla kan delta.
Vi slår änget och räfsar samman höet tillsammans. På detta sätt har man skött de gotländska ängena i hundratals år. På så sätt bidrar man till att bevara mångfalden i ängena och att hålla traditionen levande.

STF lokalavdelning Gotland

Övrig information