Soul of Kabul

Museum Visby
Aktivitetsbild
En utställning om konst som påverkan och om social sammanhållning.
Människor har förmodligen alltid skrivit sitt namn på olika platser i sin omgivning. Åtminstone sedan antiken. Den konstform som kallas för graffiti är i grunden en rörelse och stil där text, budskap och ord är det centrala. Stilen hör samman med andra olika stilar om street-art.

Graffiti är förmodligen världens mest spridda konstform. Barn och unga tar ofta till sig stilen och kommunikationen är inte alltid viktig utanför scenen. Graffitins moderna historia har en viktig utgångspunkt New York och Philadelphia och ungdomskulturen som skapades i nära dialog med dans och musik.

Under 2000-talet uppstod en folklig rörelse i Kabul som involverade konstnärer och människor i olika åldrar i samhället. ArtLords, istället för krigsherrar, drev rörelsen framåt. Över hela Kabul målades och skrevs budskap och bilder med stilar från hela världens graffiti och street-art-historia. En rörelse som hämtade inspiration stilmässigt från graffiti, muralmåleri och annan konstnärlig praktik från hela världen. Konstverken blev ett sätt att kommunicera i stadsrummet och till omvärlden om Kabuls sociala och politiska situation.

Sedan talibanernas övertagande av Afghanistan och Kabul är konströrelsen spridd över hela världen. Många muraler är övermålade och budskapen har ersatts med andra budskap. Även om Soul of Kabul i sin fysiska ursprungliga form är försvunnen lever rörelsen kvar i själ och minne. ArtLords är verksamma utanför Kabul och rörelsens skapare bor ofta utanför Afghanistan idag

Gotlands museum önskar med denna utställning knyta kontakt med Kabuls konströrelse, visa med hjälp av projektioner och återskapade verk från minnet med den afghanska kulturen. Workshops och föreläsningar kommer arrangeras inom ramen för utställningen.

UTSTÄLLNINGEN PÅGÅR 3 FEBRUARI TILL 10 MARS PÅ FORNSALEN.

Soul of Kabul

Aktiviteten arrangeras av

Du kanske också är intresserad av: